top of page
6 iunie 2021-1.jpg

DESPRE PROIECT

      Liceul  Teoretic „Ioan Slavici”, Panciu,  este beneficiar al unei finanțări europene în valoare de 99 270 euro pentru implementarea proiectului Erasmus+, mobilități VET,  număr 2020-1-RO01-KA102-079614,  nume „Experiență și competențe profesionale prin practică europeană”, perioada implementare 2020-2021.

 

I. SCOP PROIECT

Cresterea calității serviciilor de formare profesională inițială oferite de liceu elevilor de la profilul Real, specializarea Matematică-Informatică prin organizarea de mobilități în scop educațional în cooperare cu organizații internaționale

 

II.OBIECTIVE

 

O1. Dobândirea de către 32 de elevi, profil Real, specializarea Matematică-Informatică, de competențe profesionale și abiliăți practice în acord cu noile cerințe ale pieții muncii, certificate european prin Europass Mobility, prin plasamente internaționale de practică pentru o mai bună orientare în carieră și inserție profesională;

O2. Îmbunătățirea competențelor personale și soft skills: lingvistice, interpersonale, interculturale, de lucru în echipă, civice, de cetățenie activă europeană prin mobilități transnaționale;

O3.Creșterea dimensiunii internaționale a liceului și promovarea lui prin parteneriat cu 7 instituții europene din Cipru și Portugalia;

 

III. GRUP ȚINTĂ

 

Câte 16 elevi și 3 rezerve din clasele a 10-a respectiv a 11-a, profil real, specializarea matematică-informatică, care susțin "Atestat de certificare a competențelor profesionale in informatică" la sfârșitul clasei a 12-a.

 

IV. PARTENERI

 

Două organizații intermediare din Portugalia respectiv din Cipru cu bogată experiență în proiecte europene, care vor asigura plasarea celor 32 de participanti in 5 firme de stagiu care să corespundă nevoilor de formare profesională ale participantilor

 

V. ACTIVITĂȚI

 

1.  Concurs selecție grup țintă

2. Program de pregătire la nivelul liceului pentru mobilități:

3.  Participarea la stagiile de pregătire practică pentru dobândirea de competențe în 2 tematici IT:

    FLUX 1:  16 elevi clasa a 11-a, insotiti de 2 profesori insotitori, vor realiza un Acord Formare, tematica “Responsivitate+”, perioada: aprilie 2021, Paphos, Cipru.

    FLUX 2:  16 elevi clasa a 10-a, vor realiza un Acord Formare, tematica “ Tutor media“, perioada iunie 2021, Barcelos, Portugalia.

4. Diseminare, multiplicare  rezultate

 

 

VI. PRODUSELE FINALE ALE PROIECTULUI 

- 32 Europass Mobility

- 32 portofolii electronice

- 8 tutoriale video realizate de participanți în tematici școlare (mate, info, fizică) postate pe Youtube și site proiect

- îmbunătățire site liceu

- 6 site-uri web realizate de participanți: 2 pentru proiecte ale Liceului și îmbunătățire site liceu, 4 site-uri pentru instituții din zona Panciu: școli gen, grădinițe, firme locale

- 1 videoclip realizat de participanți pentru promovarea liceului

- 2 noi cursuri opționale vor îmbunătăți oferta CDS a liceului

- 1 revistă promovare proiect și 2 auxiliare în tematicile proiectului în română și engleză 

 

VII. IMPACT

Proiectul va avea un impact pozitiv asupra participanților care vor căpăta experiență practică de lucru în firme IT din Europa, își vor îmbunătăți competențele de comunicare plurilingvistice, interculturale, civice, sociale.

Pe termen lung vor fi mai deschiși spre colaborare cu oameni din medii noi, își vor dezvolta spiritul antreprenorial, vor fi mai bine pregătiți în alegerea unei cariere, mai competitivi pe piața muncii din țară sau din Europa.

Proiectul va avea un impact pozitiv la nivelul liceului, va contribui la creșterea calității formării profesionale inițiale a elevilor, la îmbunătățirea ofertei CDS, dezvoltarea dimensiunii europene a liceului, conectarea cu piața muncii din Europa și creșterea prestigiului lui.

Proiectul va avea impact pozitiv pe plan local prin activități de multiplicare:  Work-shop, Ateliere, Bibioteca umană.

VIII.ECHIPA DE PROIECT:

Manager proiect (MP)- prof. BRATU FLORIN

Responsabil financiar(RF)- contabil liceu BELIBOU CAMELIA

Responsabil evaluare, monitorizare(RM)- director prof. MANOVICI ANDREI IGOR

Responsabil  selectie și pregătire participanți (RP)- prof. ISTRATE CRISTINA

Responsabil informare, diseminare(RD)- director adjunct prof. COCIORBĂ LUMINIȚA

bottom of page