top of page

CERTIFICATE

   Activitatea participanților, experiența practică și competențele dobândite au fost recunoscute și validate la sfârșitul proiectului prin:

•„Certificat de participare”, eliberat de liceu, la finalul programului de pregătire a mobilității desfășurat în școală.

•„Certificat de participare la mobilitate”, eliberat de organizația intermediară ce a realizat programul de pregătire culturală și lingvistică desfășurat în țările partenere

•Europass Mobility în care sunt consemnate cunoștințele, abilitățile și competențele dobândite de participanți în cadrul stagiilor de practică și care va asigura recunoașterea experienței de mobilitate europeană.

bottom of page