top of page

Nr. 3 din 04.01.2021

 

 

 

ANUNȚ SELECȚIE PARTICIPANȚI

 PROIECT ERASMUS+ , mobilități VET

 EXPERIENȚĂ ȘI COMPETENȚE PROFESIONALE PRIN PRACTICĂ EUROPEANĂ

2020-1-RO01-KA102-079614 

 

 

     Liceul Teoretic Ioan Slavici Panciu anunță CONCURSUL DE SELECȚIE a elevilor care vor participa la stagiile de pregătire practică în cadrul proiectului Erasmus+, mobilități VET, „Experiență și competențe profesionale prin practică europeană” 2020-1-RO01-KA102-079614,  care se derulează în perioada 01.10.2020 - 31.12.2021.

 

Elevii interesați vor depune dosarul complet (Anexa 1) online la adresa de email  ltpanciu2020@gmail.com    în perioada 08.02.2021-11.02.2021, ora 20:00.

 

    Probele concursului de selecție:

 

1. DOSAR CANDIDATURĂ

2. INTERVIU IN LIMBA ENGLEZA ȘI TEST GRILA

3. PROBĂ PRACTICĂ PE CALCULATOR

Menționăm că selecția elevilor se va realiza de către Comisia de Selecție a participanților pentru mobilități.

În procesul de selecție se va avea în vedere respectarea principiilor privind egalitatea de șanse, transparența decizională și evitarea conflictelor de interese.

 

                                                                                         

 

   DOSARUL DE ÎNSCRIERE

 

I. CONDIȚII DE ÎNSCRIERE

 

 1. Să fie înmatriculați la LICEUL TEORETIC IOAN SLAVICI-PANCIU, profil Real, specializarea Matematică-Informatică, în clasa a X-a/ XI-a, la momentul mobilităţii.

 2. Să susţină Atestat competenţe profesionale în informatică la final de liceu.

 

 

II. CRITERII DE SELECȚIE

 

1. Nivel minim A2 de conversaţie în limba engleză;

2. Cunoştinţe despre medii informatice de lucru (Windows 7, Microsoft Word 2013, Microsoft Power Point 2013, HTML, Paint), cunoştinţe despre utilizare program Adobe Dreamweaver;

3. Cunoaște conținutul proiectului;

4. Nu lipsește nemotivat de la cursuri, este un bun coleg, a participat activ la cel puțin o activitate extrașcolară în anul scolar anterior/curent, este bine organizat, punctual, este responsabil și se achită de sarcinile ce îi revin în cadrul clasei.

 

III. DOSAR DE CANDIDATURĂ

 

 1. Opis

 2. Cerere înscriere

 3. Scrisoare de intenție datată și semnată maxim o pagină Times New Roman, la 1,5

 4. CV format Europass în limba română semnat și datat

 5. CV format Europass în limba engleză semnat și datat

 6. Copie carte de identitate

 7. Declarație susținere Atestat competențe profesionale informatică

 8. Declarație obținere Permis ECDL până la finalul clasei a XII-a

 9. Adeverință de elev/ studii, media generală din anul anterior

 10.  Documente care să reflecte implicarea în activități extrașcolare

 11. Recomandare diriginte cu accent pe comportamentul elevului în școală(media la purtare) și pe implicare în activități extrașcolare

 12. Acord participare din partea părinţilor pentru Mobilitate. În cazul în care unul din părinți este plecat din țară, sau este în imposibilitatea de a semna, celălalt părinte își va asuma răspunderea și pentru celalalt părinte

 13. Angajament din partea elevului privind participarea la toate activitățile de proiect

 14. Declarația privind oportunități reduse (punctaj bonus): domiciliu în mediul rural (domiciliu/mutație în mediul rural în CI), părinte migrant (declaraţia este inclusă în acordul părintelui), venituri reduse (adeverință drept de bursă socilală, bani de liceu), dizabilităţi/boli cronice (adeverință medicală care să ateste gradul de handicap);

INSTRUCŢIUNI COMPLETARE DOSAR CANDIDATURĂ

• Dosarul de înscriere va fi depus online la adresa e-mail ltpanciu2020@gmail.com

• Fiecare document va fi scanat, salvat în format PDF și denumit cu nume prenume candidat + demunirea documentului așa cum apare în opis. (ex. POPA_ION_adeverință_elev.pdf.)

Toate documentele vor fi reunite într-un folder arhivat, denumit nume prenume candidat + clasa de provenienţă (ex. POPA_ION_10) şi trimis în format electronic prin ataşare arhivă la adresa mail proiect ltpanciu2020@gmail.com   

 E-mailul va avea ca subiect: “Dosar candidatură + nume prenume+ clasa” (ex. dosar_candidatura _POPA_ ION_10). Tipizatele necesare completării dosarului de candidatură se găsesc în TEAMS în canalul 10 A –Dirigenție-Files

 

CALENDARUL CONCURSULUI DE SELECŢIE

 

 

Înscriere 


08.02.2021-11.02.2021- depunerea dosarelor ONLINE   pe mail proiect ltpanciu2020@gmail.com

15.02.2021- afişarea listelor cu candidaţii care vor participa la probe practice (dosare complete), orar, locaţie interviu și probă practică, pe site-ul de proiect și la Panoul de proiect.

 

Selecție-probe/etape

 

Examenul de selecție se va organiza în perioada 12 – 17 februarie 2021 astfel:

 

12.02.2021-15.02.2021 - evaluare dosare candidatură

16.02.2021 - interviu în limba engleză (5-10 minute)  orele 1700-1900 + test grilă  orele 1600-1700

17.02.2021 -  proba practică pe calculator (90 minute) se va desfășura în săli supravegheate audio-video. Intervalul orar și locația vor fi anunțate cu cel puțin 24 de ore înainte.

 

Afișarea rezultatelor și depunerea contestațiilor

 

18.02.2021, ora 15:00 - afișarea rezultatelor

18.02.2021, orele 15:30-16:30 - depunerea contestațiilor ONLINE

19.02.2021 - soluționare contestații

19.02.2021 - afișare rezultate finale pe site-ul de proiect și la Panoul de proiect.

Şedinţă cu părinţii elevilor selectaţi şi cu elevii selectaţi 

 

22.02.2021, ora 16:00 – online (TEAMS-Dirigenție), întâlnire cu părinţii elevilor selectaţi şi cu elevii selectaţi. Prezenţa este obligatorie!

bottom of page